aanmelden   info   zoeken   expert   contact   colofon   links  login 
 
www.steljevraag.nl
  home  >  view   

Vraag
 
           
Q
  Hoe ontstaat leem? Keileem is mij bekend, echter over "gewone" leem kan ik niets vinden.

Ik ben natuurgids voor het IVN Veenendaal en verzorg wel eens wandelingen in de zandgroeve bij mij in de buurt. Geologische aspecten komen aan de orde. In de zandgroeve zijn diverse leem-/kleibanken te vinden. Ik weet zeker dat dit geen keileem is.
  beantwoord door: bernd andeweg   Infrastructural Eng.  
A Leem wordt door aardwetenschappers meestal vooral gebruikt in het woord keileem: een mengsel van alles wat een ijskap meeneemt, van grote blokken waar hunnebedden van te bouwen zijn, tot klei.
De zandgroeve in Veenendaal (ik kom er regelmatig!) bevatten naast zand en grind inderdaad klei-lagen. Dit hele pakket is afgezet door rivieren (de 'proto-Rijn en Maas') voor de voorlaatste IJstijd (het Saalien) en in die laatste IJstijd door het ijs opgestuwd tot de Utrechtse heuvelrug.

In een rivierloop blijven alleen grote 'brokken' liggen: grind. Aan de randen van de rivierloop stroomt het water al minder hard en wordt voornamelijk zand afgezet. Verder van de rivierloop stroomt er alleen water als de rivier flink overstroomt. Uit dit ondiepe en rustige water bezinken kleine deeltjes die anders door de rivier meegevoerd zouden worden naar de zee: klei.

Ik schets nu een beeld met de huidige rivieren als uitgangspunt, maar in Nederland voor de voorlaatste IJstijd bestond een patroon van 'vlechtende rivieren': allerlei kleine geulen die snel van plaats kunnen veranderen. Daarmee kan ook op kleinere schaal een snelle afwisseling van zand, grind en klei ontstaan.

Duidelijk?

groetjes
dr bernd andeweg
aardwetenschappen
Vrije Universiteit
www.falw.vu.nl
Discussion
 

There is no discussion at this moment.